262013Dec
ทัวร์ภูเรือ-เชียงคาน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ภูเรือ-เชียงคาน 2 วัน 1 คืน

ภูเรือ – ด่านซ้าย – ทัวร์คุนหมิงเมืองเลย – เชียงคานจังหวัดเลย 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน   กำหนดการเดินทาง………………………..อาหาร 5  มื้อ

 วันที่ 1    อุบล – ภูเรือ – ด่านซ้าย คุนหมิงเมืองเลย – เชียงคาน – ภูเรือ

20.00 น.    ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดิน1ทาง บริการอาหาร

วันที่ 2    ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตรวิปัสสนา พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ชาโตเดอเลย ไร่ทีเอสเอ  เชียงคาน ถนนคนเดินชายโขว่าง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

05.30 น.    ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอดภูเรือซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่าประหลาด เช่นหินศิวะ หินเต่า ..บริการอาหารเช้า ณ ภูเรือโภชนา (มื้อที่ 1) 

09.00 น.    นมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย (ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดง)2

10.00 น.    ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ชมอุโบสถและเจดีย์ศิลาแลงทั้งหลัง ณวัดเนรมิตรวิปัสสนา นมัสการพระพุทธชินราชจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น.    เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย  ชมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ร้านด่านน้ำใจ (มื้อที่ 2)

14.00 น.    เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

15.00 น.    แวะชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงามตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม 

16.30 น.    เดินทางถึง เชียงคาน เมืองแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สงบเรียบง่าย
17.00 น.    เข้าพักที่พัก โรงแรมหรือรีสอร์ท  บ้านสามล้อ หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ ห้องน้ำในตัว/รวม)

18.30 น.     รับประทานอาหารเย็นกับเมนูปลาแม่น้ำโขงสดๆ ที่เชียงคาน ณ ร้านครัวโพธิ์ทอง (มื้อที่ 3)

19.30 น.     เดินเล่นท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ดและเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมียภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

วันที่ 3     เที่ยวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก วัดศรีคุณเมือง แก่งคุดคู้ ตลาดนัดเชียงคานล่องเรือแม่น้ำโขง สวนหินผางาม

06.00 น.     ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน (ลูกค้าจ่ายค่าทำบุญเองตาม อัธยาศัย ชุดละประมาณ 50 บาท)

06.30 น.     ชมพระอาทิตย์ขี้นและทะเลหมอกอันงดงาม ณ ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ ทั่วทั้งเมืองอ.เชียงคาน2

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

09.00 น.     ชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้างอันเก่าแก่ งดงามมาก
10.00 น.     ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่นจากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมายณ ตลาดนัดเชียงคาน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวนุชา (มื้อที่ 5)

15.30 น.     ชมคุนหมิงเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลามากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

22.00 น.      ถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ                     50  ท่านขึ้นไป             คนละ      2,990    บาท

                              **   ต่ำกว่า  50  ท่าน                คนละ       3,500    บาท   

 

ราคานี้รวม       1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ

2. ค่าโรงแรมที่พัก1  คืน พร้อมอาหาร

3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

4. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็น  ตลอดรายการ      5. พนักงานบริการ

6.ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1,000,000 บาท ค่าพยาบาล 500,000  บาท

เอกสารประกอบการเดินทาง

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

 

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0