152014Nov
มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน เก็นติ้งไอแลนด์ มะละกา

กำหนดการเดินทาง           วันที่ 10-13 ธันวาคม2557 ราคา  23,900  บาท(อาหาร 8  มื้อ)

วันที่ 9  ธ.ค. 57        กันทรารมย์ – กรุงเทพ

16.00 น.     จุดนัดหมายอำเภอกันทรารมย์  – กรุงเทพโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกบริการพักผ่อนร้องเพลงตามอัธยาศัย

วันที่ 10 ธ.ค. 57                 สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์                                       (อาหาร-/เที่ยง/เย็น)

05.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เพื่อให้ท่านเช็คอิน ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทาง

07.10 น.       เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสารการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 311 (น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก)

10.15 น.       เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ LCCT   (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1   ชั่วโมง)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจาย่าซึ่งเป็นเมือง     ใหม่ของมาเลเซียที่รวบรวมศูนย์2771ราชการของเมืองกัวลาลัมเปอร์     นำท่านชม มัสยิดหินอ่อนสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์และชมรัฐสภา ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่ล้วนได้รับการออกแบบให้มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์  อนุสาวรีย์มิลเลนเนียม ศูนย์ประชุมเลคคลับปุตตราจาย่าและท่านจะผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีและสะพานแขวนกลางทะเลสาบที่มีความสวยงาม

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ให้ท่านพักผ่อนอิสระ และชมบรรยากาศระหว่างทางนำ    ท่านเดินทางถึง  เก็นติ้ง ไฮแลนด์  สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า  SKY  WAY  ซึ่ง  เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้  6  เมตรต่อวินาที  จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง  3.4  กม.  ยาวที่สุดในเอเชียสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวไปด้วย) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)  จากนั้นเข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติ  ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น  สล็อตแมชชีน  แบล็ค  แจ็ค  รูเล็ต  คาบาร่า  เป็นต้น  (ผู้ชายสวมกางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้นและเสื้อคอมีปกส่วนผู้หญิงแต่งกายตามสมัยนิยม) หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่  First World  Plaza  เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่าง ๆ เพลิดเพลินกับนิทรรศการกว่า  500  ชนิดที่หาชมได้ยากมากจากทั่วทุกมุมโลกหรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปีตามอัธยาศัย

วันที่ 11 ธ.ค.  57                   กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บารู                                      (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   (มื้อที่ 3) นำท่านซิตี้ทัวร์ชมกัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอชเดก้าอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด, ชมID_83_mainพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ ตึกคู่แฝดปิโตนัส (TWIN TOWER) เก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นออกเดินทางสู่รัฐมะละกา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางต่อ

บ่าย             นำท่านชม เมืองมะละกา เมืองมรดกโลกอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส  ชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกา จากเนินเขา St. Paul Hill และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วิหารเซนต์ปอล ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย ชม ป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละ

เย็น             รับประทานอาหารค่ำ  (มื้อที่ 5) เดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู เมืองคู่แฝดประเทศสิงคโปร์

ค่ำ               ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  New York Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 12 ธ.ค. 57           สิงคโปร์ -ซิตี้ทัวร์ – เมอร์ไลอ้อน – เซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล               (อาหารเช้า/ – /เย็น)

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   (มื้อที่ 6) นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศสิงคโปร์หลังจากผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่าน ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณ ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย ทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาว่า การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เมอร์ไลออน สัตว์ในตำนานที่มีหัวคล้ายสิงโต โดยมีลำตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจนโรงละครเอสพานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น สถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทาง เศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ ผ่านตึก โรงละครเอสพลานาส (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรง ละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ นำท่านเยี่ยม ชม “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ท หรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์    มารีน่า เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกายพาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเกาะมหาสนุก Sentosa ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในเซ็นโตซ่า UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE โลกเหนือจินตนาการ ไปยังดินแดนมหาสนุกของเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก แบ่งออกเป็น7โซนได้แก่

   เมือง ไซไฟ ที่สุดของ รถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลองจาก ซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติ

ทรานสฟอร์เมอร์ 3D เป็นเครื่องเล่นในรูปแบบ  3D ที่จะโชว์ให้คนดูเห็นถึงฉากการต่อสู้สุดมันส์ของเหล่าหุ่นยนต์ และเปรียบเสมือนว่าเราเข้าไป สู้กับดาวน์โหลด (1)พวกมันด้วย โดยจะมี ฉากการต่อสู้ระหว่าง AUTOBOTS และ DECEPTICONS โดยรูปแบบ รับชมในระบบเป็นระบบ 3D

   โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืดมาทำให้คุณขนลุกซู่โดยไม่รู้ตัว

    โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์  หรือดินแดน จุราสสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้ามไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่า สตันท์ได้ที่

    วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้, เมลแมน และกอลเลีย ที่คอยต้อนรับคุณ

   โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเพ็คในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ คาเมร่าแอคชั่น สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

    โซนฮอลลีวู้ด  พบโรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้

โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลกกับปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์  พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุมลดความหฤหรรษ์ มาที่กิจกรรมเบา ๆ  เอาใจนักกิน- ดื่ม – ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์ สโตร์บนเส้นทาง เฟสทีฟ วอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ตามอัธยาศัย)

เย็น                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  พิเศษชมโชว์ใหม่ล่าสุด Wings of Time ที่จะนำคุณเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัย536a6fafb44d466cb3de7fe339670b70ของนก Shahbaz และนักเดินทาง สำรวจสถานที่มหัศจรรย์ทั่วโลก ดำเนินเรื่องด้วยน้ำพุ ม่านน้ำ ดนตรี และแสงเลเซอร์ ที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ Clarke Quayสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์นำท่าน ล่องเรือ Bumboat  ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนสิงคโปร์

ค่ำ                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Parc Sovereign Tywitt หรือเทียบเท่า

วันที่ 13 ธ.ค. 57   Garden by the bay – Suntec city – China Town – ออชาร์ด –  ชางงี –    ดอนเมือง   (เช้า/-/-)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)  หลังจากนั้นนำทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ “ GARDEN BY THE BAY ”ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถDSC00546มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของSuper tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome(ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม(ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) นำท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่ม อาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก fountain of wealth ล้อมไปด้วยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์  นมัสการพระเขี้ยวแก้ว, สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึก และอาหารในย่านไชน่าทาวน์

12.00 น.     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน นำท่านเดินทางสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมสรรพสินค้าชั้นนำ

14.00 น.     ได้เวลาอำลา ประเทศสิงคโปร์ นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.40 น.     ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี สิงคโปร์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD350

22.05 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -อุบลโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

                                         ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ  10,000 /ท่าน

                   บัญชี  ธ.กรุงเทพสาขาโลตัสอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ บัญชี 974-0-03501-0

รายการทัวร์รวม                                                                                                     

-โรงแรมที่พัก 2 ท่าน/ ห้อง จำนวน 3 วัน  พักเดี่ยว 5,000 บาท                 

– ตั๋ว Universal Studio                                                                       

– ค่ากระเช้าขึ้น-ลงเก็นติ้ง Sky way                                                            

– ค่าน้ำขวด ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน                                                                      

– อาหารรวม 8 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์                                                             

– ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ 1,000,000 บาท

– ค่าล่องเรือ Bum Boat

– ค่าเข้าชมการแสดง Wings of Time

– ค่านำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 รายการทัวร์ไม่รวม

  – หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6  เดือน

 – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

 – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้ระบุ

 – ค่าทิปน้ำใจคนขับรถ

                                                     ท่องเที่ยวครั้งใด สุขใจไปกับทิชเชอร์ออนทัวร์