122015May
หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน  5 วัน 4  คืน

หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน

หลวงพระบาง  เชียงขวาง – วังเวียง  ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4  คืน

** หลวงพระบาง 2 คืน นอนเชียงขวางและวังเวียง 1 คืน**

วันที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทร์

08.00 น.   รถลาวของบริษัท รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.หนองคายพร้อมออกเดินทางเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์

08.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง แวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่ เมืองโพนธงพร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ

10.30น.     แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม (พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้  น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุกเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 )

13.00 น.    เดินทางสู่เมือง มรดกโลก หลวงพระบางเวียง พร้อมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสองข้างทางพร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่สวยงามไปด้วย11956_460127417466351_417389156347850464_nธรรมชาติสองข้างทาง

15.30 น.    แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า  จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงหลวงพระบาง (พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

18.00 น.    แวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกิ่วกะจำ  ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง พระบางเข้า

20.00 น.    เข้าเช็คอินท์ ที่โรงแรมวังไผ่คำ,โรงแรมโชคพันคำ,โรงแรมหายโศก หรือเทียบเท่า หลังนั้นจาก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี – ถนนคนเดินหลวงพระบา

07.00 น.     ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 3 )

08.00 น.     ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซ่างไหซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเหล้าพื้นบ้าน(เหล้าสาโท)ที่ถูกกฎหมาย     * ล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินทางเข้าชม ถ้ำติ่ง    ประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ แยกขวาไปถ้ำลุ่ม(ล่าง)  แยกซ้ายไปถ้ำเทิง (บน) ถ้ำลุ่มหรือถ้ำติ่งล่างนั้น สูง 60 เมตรจากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ความสำคัญของถ้ำติ่งในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง

12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพน้ำทิพย์  ( มื้อที่ 4 )

13.00 น.    ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของ น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตรมีสายน้ำไหลอาบ  มาตามหน้าผาผ่านโขดluang-prabang-kuangSi-0612gหินน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่า มีความร่มรื่น ด้านล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตกและที่นั่งให้ชมวิวทิวทัศน์  รวมทั้งมี ห้องสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำตก อีกด้วย แต่หากต้องการความ เงียบสงบและเป็นส่วนตัวสามารถเดินลัดเลาะขึ้นไป ยังน้ำตกชั้นบน  (พร้อมแจกเบรก อาหารว่างได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

16.00 น.   เดินทางขึ้นเที่ยวชมพระธาตุพูสี พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งสามารถทำให้เห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้ โดยรอบมีบันไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา

17.00 น.  เดินทางกลับที่โรงแรมวังไผ่คำ หรือเทียบเท่า

18.00 น.    ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวุฒิวงค์ ( มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้เที่ยวชมตลาดมืด หรือ“ถนนคนเดินหลวงพระบาง” ที่มีสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบางราคาถูก เช่น เสื้อยืดสกรีน เป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ ,สุภาพสตรี, กระเป๋าใส่เศษเหรียญ เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ พร้อมพักผ่อนตามพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  ตักบาตรข้าวเหนียว – อนุสาวรีย์ท่านสุภานุวงศ์ –พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง  

05.00 น.  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง

06.00 น.    เดินเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านของเมืองหลวงพระบางที่ตลาดเช้า

07.00 น.    แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อนุสาวรีย์ท่านสุภานุวงศ์

07.30 น.    ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

08.00 น.    ออกเดินทางชม * พระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาว เดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อพ.ศ.2447หลังจากการเปลี่ยนแปลง1364784896.gifรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์  จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์  บัลลัง เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต ของขวัญจากประเทศต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ  พระบาง พระพุทธรูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกขวาของพระราชวังเป็นการชั่วคราว *ชมวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง  วัดวิชุนราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง  ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ สร้างโดยพระเจ้าวิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์เองภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัว ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองจึงทำให้ชาวเมืองหลวงพระบาง เรียกว่า  พระธาตุหมากโม    (พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)         * วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในระหว่าง พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและ  มีความงดงามที่สุด จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่สถาปัตยกรรมลาว

11.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหลวงพระบาง ( มื้อที่ 7 )

12.00น.      ออกเดินทางสู่แขวงเชียงขวาง ซึ่งเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดในสมัยสงครามอินโดจีน และยังเป็นเส้นทางที่ต้องแยกไปเมืองเชียงขวางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ

16.00 น.   เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมที่พัก ในแขวงเชียงขวาง

18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 8)ในเมืองเชียงขวาง  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  ทุ่งไหหินเวียงจันทร์

07.00น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่9) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

08.00น.   ออกเดินทางสู่เที่ยวชมความงามและธรรมชาติของ ทุ่งไหหิน  ทุ่งไหหินเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์โดยคนลาวเชื่อว่าในสมัยก่อนเจ้าเมืองได้ต้องการเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือต้องการหมักเหล้าเป็นจำนวนมาก จึงทำขึ้นจากการแกะสลักหินทรายให้เป็นรูปไห   เชื่อกันว่าไหหินมีอายุกว่า3a6133a9-82f8-4089-aaf0-784386342345 2,000 ปี แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าปีไหน

09.30น.    เดินทางสู่เมืองวังเวียง

12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารพูเพียงฟ้า (มื้อที่10) * ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่  สวยงามไปด้วยธรรมชาติสองข้างทาง  – ระหว่างทางผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง

– ผ่านหมู่บ้านเลียงผา   เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก  ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก

18.00 น.   เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมทวีสุขหรือเทียบเท่า

18.30 น.   พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11 ) หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่ 5  อนุสาวรีย์ประตูชัย  –  พระธาตุหลวง  – ดิวตี้ฟรี

07.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 12 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

08.00 น.  เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ *ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านปลา  ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือนิยมหาปลา เป็นอาชีพหลัก

10.00น.   แวะพักผ่อนอิริยาบถ เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม (พร้อมแจกเบรกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้น เดินทางสู่picture2010-171255311550นครหลวงเวียงจันทน์

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 13 )

13.00 น.  แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย   สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา

14.00 น.  เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาว  เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109  พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม

15.00.น.  เดินทางกลับด่านสะพานมิตรภาพลาว

15.30น.   เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร (พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

17.00น.  เดินทางกลับประเทศไทย รถลาวของบริษัท ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านบริเวณจุดนัดหมายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

** กรณีใช้บัตรผ่านแดนในการเดินทาง    8-15 ท่าน    ท่านละ ……………….บาท 

** กรณีใช้พลาสปอร์ต ในการเดินทาง    8-15 ท่าน   ท่านละ ………………….บาท

*** คณะเดินทาง 11 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 25 ที่นั่ง

* หมายเหตุ   ราคานี้รวม

– ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว

– ค่าเที่ยวชม(ได้แก่ พระธาตุภูสี, น้ำตกตาดกวางซี,พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช,ถ้ำติ่ง, ค่าล่องเรือจากท่าเรือบ้านสร้างไหไปถ้ำติ่ง ,พระธาตุหลวง

– ค่าอาหารทั้งหมด 13 มื้อที่ระบุในโปรแกรม

– ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว (ตามที่กฎหมายการท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )

– ค่าที่พัก 4 คืน   พักห้องละ 2 ท่าน  โรงแรมระดับ 3 ดาว

– ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว   – ค่าศุลกากรไทยและลาว  – ค่าภาษีลาว

– ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน

– น้ำดื่ม (ขวด) + ผ้าเย็น  เครื่องดื่ม  ขนมขบเคี้ยว  แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม

– ค่ารถ ( รถลาวปรับอากาศ ข้ามรับ – ข้ามส่ง )  บริเวณจุดนัดหมาย งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf  Drink ได้แก่ น้ำอัดลม  น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

– โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ  โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ถ้ามี )
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
  • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว

อกสารที่ใช้ในการเดินทาง

ผู้ใหญ่  –   PASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือสำเนาบัตรประชาชน

เด็ก –   PASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน    หรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรูปถ่าย


** กรุณามัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  50 %  ** 

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0