262013Dec
ล่องแพแม่ปิง-เชียงใหม่   4วัน 3คืน

ล่องแพแม่ปิง-เชียงใหม่ 4วัน 3คืน

ล่องแพสำราญ…สวรรค์แม่ปิง …ล่องแพเขื่อนภูมิพล –ท่าก้อ –เชียงใหม่  – ดอยปุย– ดอยสุเทพ  สัมผัสแมกไม้สายธาร เกลียวคลื่น สูดไอเย็นของธรรมชาติ ….ในทัศนียภาพที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ….

ทีชเชอร์ออนทัวร์ ขอเชิญท่านท่องธรรมชาติไปกับแพทิพย์ธารา ประกอบไปด้วย แพนันทนาการ แพห้องนอนห้องละ 4-5 ท่าน แพ-รวม  แพ-ครัว  สามารถรับลูกค้าได้กว่า 200 ท่าน พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในแพอย่างครบครัน อาทิ คาราโอเกะ,ดิสโกเธค,ชูชีพ  เที่ยวชมความงดงามของเมืองเชียงใหม่ ,เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านบ่อสร้าง-สันกำแพง อิ่มอร่อยกับ อาหารรสเลิศทุกมื้อ บริการอบอุ่นและเป็นกันเองจากทีมงาน

วันแรก  อุบล– เขื่อนภูมิพล (ตาก)

13.00 น..   คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.ตาก บริการเครื่องดื่มบนรถ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เขื่อนภูมิพล – ชมพระพุทธบาทเขาหนามนมัสการพระธาตุแก่งสร้อย

06.00 น.        คณะเดินทางถึงเขื่อนภูมิพล จ.ตาก สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าที่เขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นเขื่อนรูปโค้งขนาด11090862_660140000798424_4882776284080501995_oใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเอเซียอาคเนย์และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

07.00 น.        นำท่านลงสู่ บริการอาหารเช้าบนแพ(1) พร้อมล่องแพ แม่ปิงสู่ ท่าก้อ  จ.ลำพูน ชมธรรมชาติสองฝากฝั่งแม่ปิงล้อมรอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่เพลิดเพลินกับเพลงอันไพเราะระหว่างล่องแพ

                     แวะชมพระพุทธบาทเขาหนาม ซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นตั้งอยู่บนยอดเขากลางแม่น้ำปิง พร้อมฟังเพลงอันไพเราะขับกล่อม

12.00 น.        บริการอาหารอาหารกลางวัน บนแพ(2)

15.30 น.        บริการอาหารว่าง ส้มตำ บุฟเฟ่  ชมความงดงามของแก่งต่างๆ มากมาย อาทิ แก่งอุลุ,แก่งอาบนาง,แก่งอกม้า,,แก่งเสือเต้น,พระบาทท่าฮ้าว,แก่งตะละน้องและแก่งตะละหลวง พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของหน้าผาหยกที่สูงเสียดฟ้า ที่ได้รับสมญานามว่า “แคนยอนแม่ปิง” ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม

17.00 น.        ถึงแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” นำท่านขึ้นนมัสการพระธาตุแก่งสร้อยเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางต่อ

19.00 น.        บริการอาหารเย็นบนแพ (3) หลังอาหารเชิญท่านร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จากทีมงาน ได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่านDSC02167โดยเฉพาะเพลิดเพลินกับดิสโก้เธคสุดมันส์และคาราโอเกะในหมู่เพื่อนฝูงร้องขับกล่อมอย่างเพลิดเพลิน

20.00 น.        หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์                    

วันที่ 3             ท่าก้อ –เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ -ดอยปุย

06.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สุดอากาศแสนบริสุทธิ์  ที่ ท่าก้อ จ. ลำพูน  พร้อมบริการอาหารเช้าบนแพ(4)

                    หลังอาหารให้ท่านจัดเตรียมสัมภาระเดินทางก่อนอำลา แพ เพื่อเดินทางสู่ เชียงใหม่

08.00 น.        ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.เชียงใหม่

11.00 น.         รับประทานอาหารเที่ยงที่ (5) หลังอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยสุเทพซึ่งwatphrathatdoisuthep1เป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ จากนั้น เดินทางไป ชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (สำหรับการแต่งกายจะต้องแต่งตัวสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม สายเดียว กระโปรงสั้น เข้าไปด้านใน ถ้าแต่งมาแล้วก็สามารถเช่าชุดคลุมจากเจ้าหน้าที่ด้านในได้ ) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงาม และมีความสำคัญยิ่ง คือ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศา นุวงศ์ พระตำหนักแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2503 ภายใน บริเวณพระตำหนักได้รักษา สภาพธรรมชาติไว้ รวมทั้งมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่างๆไว้อย่างสวยงาม จากนั้นขึ้นไปชม ดอยปุย ยอดดอยปุย สูง 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี บนยอดดอยปกคลุมด้วยป่าสนเขาผืนใหญ่ และเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง

16.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว

18.00 น.        บริการอาหารค่ำ(6) เป็นขันโต๊กดินเนอร์ พร้อมการแสดงแบบล้านนา

20.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม ศิรินาถ การ์เด้น หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากในตลาดไนท์บาร์ซ่าตลาดของคนช้อปปิ้ง1222759280aยามค่ำคืนและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4             เชียงใหม่-อุบลฯ

06.00 น.        บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหาร ที่พัก

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากร้านวนัสนันท์ให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ เช่น แคบหมู,น้ำพริกหนุ่ม,หมูยอ,ฯลฯ

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

21.00 น.        คณะเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป    ชุดสวมใส่สบาย,อุปกรณ์ตกปลา,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผ้าเช็ดตัว,  ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป

อัตราค่าบริการ            จำนวน  45 ท่านขึ้นไป ราคา    5,900 บาท/ท่าน

                                     เด็กอายุ 3-11 ปี คิด 80% ของผู้ใหญ่

ราคานี้รวม     1.ค่าอาหาร พร้อมที่พักบนแพ 1 คืน (นอนห้อง) เชียงใหม่ 1คืน 

                     2.ค่าเครื่องเสียง-ดิสโก้เทค-คาราโอเกะ

                   3.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างพักแรม และบริการชูชีพ  

                     4.ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ

                   5.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างเดินทาง  

                     6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

                   7.ค่าเข้าชม+ค่าแพ+ค่าโรงแรม ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม                  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
  2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

  1.   ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

  1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
  2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

  1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ  ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

 

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0