เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกว่า พาสปอร์ต (Passport) ณ วันที่เดินทางต้องไม่หมดอายุ และยังใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมากควรถ่ายสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด                                                                                                                     2.  วีซ่า (Visa) คือ เอกสารที่ออกโดยสถานทูตของแต่ละประเทศ เพื่อแสดงการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางผ่านเข้าออก หรือพำนักอยู่ในประเทศนั้นได้ อย่างไรก็ตามบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าก็สามารถเข้าประเทศได้ เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น                       3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล ควรนำเอกสารซึ่งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่หมดอายุ บัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน หลักฐานการทำงานประจำหรือใบรับรองการทำงาน นามบัตรที่ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

เที่ยวกับทัวร์

           การไปเที่ยวกับทัวร์จัดเป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากบริษัททัวร์จะจัดเตรียมให้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะเดินทาง ที่พัก อาหารสถานที่ท่องเที่ยว คุณเพียงเตรียมจัดกระเป๋า และเตรียมเงินไปเที่ยวและซื้อของ การเที่ยวกับทัวร์เป็นการเที่ยวกับคนจำนวนมาก ต้องทานอาหารร่วมกัน เดินทางร่วมกับคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อน ควรต้องเตรียมใจในการอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก อาจต้องมีการรอคอยกันก่อนที่จะเดินทางต่อไปอีกสถานที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกับคนหมู่มากอาจทำให้เราได้เพื่อนใหม่จากการเที่ยวกลับมาด้วย

     ข้อแนะนำการเลือกทัวร์

1. หากเดินทางด้วยเครื่องบิน ควรดูว่าบินด้วยสายการบินอะไรเครื่องออกเวลาไหน
2. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวกี่วัน
3. โปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ใช้เวลาในการเดินทางไปในแต่ละที่นานหรือไม่
4. พักโรงแรมอะไร ที่พักอยู่ห่างจากสถานที่เที่ยวมากน้อยเพียงใด
5. มีอาหารให้กี่มื้อ ทานเองกี่มื้อ
6. ราคาทัวร์นั้นรวมค่าอะไรบ้าง เช่น ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าทำวีซ่า รวมถึงค่าบัตรเข้าชม หรือกิจกรรมที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ หรือต้องจ่ายเพิ่มภายหลัง
7. การให้บริการ หรือให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว

** แนะนำว่า**  ควรซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง  เหตุที่ควรเลือกบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาต เนื่องจากการที่จะได้รับใบอนุญาตนี้มา บริษัททัวร์ต้องจดทะเบียนและวางเงินค้ำประกันทัวร์ไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หากคุณเลือกซื้อทัวร์ที่ไม่มีใบอนุญาต เมื่อโดนโกงขึ้นมา คุณต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อให้ตำรวจตามจับคนที่หลอกเงินคุณ ซึ่งโอกาสได้รับเงินคืนเป็นไปได้ยาก