272014Feb
เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี

เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี

วันที่ 1 อุบล – ชะอำ

……       คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP มี น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น คาราโอเกะ บริการตลอดการเดินทาง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

18.00 น.  ถึงชะอำ พร้อมรับประทานอาหารเย็น.  เช็คอินเข้าที่พัก……………

วันที่ 2 ชะอำ-กระบี่IMG_7905-1

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

18.00 น.  ถึงกระบี่ พร้อมรับประทานอาหารเย็น  เช็คอินเข้าที่พัก  พั

วันที่ 3 กระบี่- อ่าวมาหยา- อ่าวโละซามะ – อ่าวปิ เละ – เกาะพีพีดอน – เกาะไม้ไผ่

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.  เตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปเที่ยว หมู่เกาะพีพี (45ก.ม. จากฝั่ง)

09.00 น.  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว ท่องทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ที่ยังคงความสดใสของหมู่เกาะต่างๆ28209

10.00 น.  เรือถึง อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ทะเลในสีเขียวมรกต อันโอบล้อมด้วยภูเขาชมแหล่งปะการัง น้ำใสเห็นฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายใต้ท้องทะเล  จากนั้นเรือออกเดินทางผ่านไปยัง อ่าวโละซามะ และ อ่าวปิ เละ ชมความงดงาม น้ำใสสะอาดทิวทัศน์สวยงาม  ท่ามกลาง โขดหินและหน้าผาสูงชัน (มีอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการังและชูชีพให้)

12.00 น.  แวะที่เกาะพีพีดอน อร่อยกับอาหารกลางวันที่ ชาวเกาะ คาบาน่า รีสอร์ท เป็นอาหารไทย แบบบุบเฟ่พร้อมน้ำดื่ม ชา กาแฟ

13.00 น.  เดินเล่นชมวิว พักผ่อนบนเกาะ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอันตระการตาบนเกาะพีพีตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงาม ความทรงจำ เป็นที่ระลึก

14.00 น.  แวะที่หินกลาง จุดชมปะการังและดอกไม้ทะเล ที่ระดับน้ำ 2-3 เมตร กลางทะเลอันดามัน

14.30 น.  จอดที่เกาะไม้ไผ่ เพื่อเล่นน้ำ และเป็นจุดที่สามารถชมปะการังและปลาสวยงามได้เป็นอย่างดี (มีผลไม้เสริฟ)

16.00 น.  ถึงหาดอ่าวนาง และกลับที่พัก

18.00 น.  รับประทานอาหรค่ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 กระบี่-ชะอำ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง แล้วออกเดินทางต่อ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.  เข้าที่พัก……………………

วันที่ 5 ชะอำ –แวะซื้อของฝาก- อุบล    

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง แล้วออกเดินทางต่อ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

………..    ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ          ราคา  8,900 บาท / ท่าน        (จำนวน 42 ท่านขึ้นไป  )

ราคานี้รวม       1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ

2. ค่าโรงแรมที่พัก พร้อมอาหาร

3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

4. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็น ของว่าง ตลอดรายการ          

                5.ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1,000,000 บาท ค่าพยาบาล 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

กลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก