182014Jan
เวียดนามกลาง บานาฮิลล์  4 วัน 3คืน

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน

โปรแกรมเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ชม Fantasy Park

วันที่ 1      อุบล -มุกดาหาร–สวันเขต–ลาวบาว-อุโมงค์วินห์ มอค – เว้  

………น.    คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ. อุบล  ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ธารจินดารีสอร์ท

08.00 น.    รับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่งสปป. ลาว- เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 9(ระยะทาง 250 กม. ในลาว) ผ่านแดนสวรรค์ผ่านแม่น้ำเซบั้งไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโนสะหวัน

12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคารนางคำเหย

13.00 น.    เดินทางต่อสู่แดนสวรรค์ (ลาว) ด่านลาวบ๋าว หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งสองประเทศเดินทางมุ่งสู่เมืองดงฮา(เขตปลอดทหารสมัยสงคราม) ผ่านนิคมการค้าลาวบ๋าว ,ภูเข้ากล้วย   สมรภูมิแคแซง, หมู่บ้านชนเผ่าเวินเกียว , ตามเนินเขาสะพานแขวนดากรง ,ผ่านแม่น้ำดากรงที่มีแก่งหินสวยงาม,เมืองดงฮา(กวางตรี) เมืองหน้าด่านของเวียดนามและยังเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเบนไห่ในแนวเส้นขนานที่17  เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ทีแบ่งแยกเวียดนามเหนือ ใต้ และเดินทางเยี่ยมชมอุโมงค์คนดินวินห์ม๊อก  เสร็จแล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองเว้

17.00 น      ถึงเมืองเว้รับประทานอาหารเย็น (3) Nam Chau Hoi Quan เป็นร้านอาหารออกแบบจักพรรคด์ที่สวยงามและเมนูอาหารหลากหลาย อร่อย น่ากิน จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก Camellia hotel(4ดาว) หรือเทียบเท่า พักพักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่ 2  เว้ – พระราชวังโบราณ  –  เจดียเทียนมู่–  ดานัง – เจ้าแม่กวนอิม- หมู่บ้านหินอ่อน- ฮอยอัน  

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์ (4)

08.00 น.   ชมวัดเทียนมู่ หรือวัดเทพธิดาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเฮือง (แม่น้ำหอม) ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ และสวยงามที่สุด   ของเมืองเว้ DSC01353ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยเวียดนาม–จีนสูง 7 ชั้น  แต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูป ทองคำประดิษฐานอยู่ รอบ ๆ เจดีย์จะมีระฆังทองแดงที่มีน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนหลัง แต่ขนาดใหญ่  ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสามก๊กขนาดใหญ่  ตุ๊กตาหินแกะสลักรูปเซียนต่าง ๆ  และพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนั้นยังมี รถเก๋งคันประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่งไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุงโอจิมินต์ (ไซง่อน) เพื่อประท้วงผู้นำในอดีต

09.00 น.    นำท่านเข้าเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังจักรพรรดิของราชวงศ์เหงียน 13พระองค์ซึ่งเป็นพระราชวังเก่า  ซึ่งมีพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตร  มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้นยาวกว่า 10 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วย พระตำหนัก พระวิหารต่าง ๆ มากมาย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม และประดับประดาด้วยศิลปกรรมที่สวยงามวิจิตร บรรจงยิ่ง

10.00 น. เดินทางไปยังเมืองดานัง

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(5) ที่ภัตตาคาร Thanh Tam ริมอ่าวลังโก

13.00 น.ไหวเจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่และสูงที่สุดในเวียดนาม ด้วยความสูง 64 เมตร ที่ยอดเขาเมืองดานังDSC05989

14.00 น.    หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองเก่าฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าแก่อันลือ ชื่อ  เมื่อสมัยศตวรรษที่ 16-17   ซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาคาร, บ้านเรือน, วัดวาอาราม, แม่น้ำ,สะพานญี่ปุ่น, ถนนหนทาง, การค้าขาย ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตให้เหมือนกับสมัยอดีตกาล ซึ่งทางองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังได้รับ สมญานามว่า“พิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือพิพิธภัณฑ์สด” นำท่านเยี่ยมชม เมืองเก่าฮอยอันซึ่งตามกฎหมายของที่นี่คือ ต้องเดินเท้าเข้าเยี่ยมชม, เช่าจักรยาน หรือสามล้อถีบ (ซิกโล)

18.00 น     และรับประทานอาหารเย็น (6 )

19.00 น.   เข้าที่พัก Muong thanh hotel (4ดาว)

 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  ขึ้นกระเช้าไปเขาบานา – หมู่บ้านหินอ่อน – เว้ -ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอาท์ (7)

08.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ภูเขาบ่าน่าเพื่อเที่ยวชมและนั่งสะพานสายสูงสุดของเอเชียมีความสูง 1,467 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 20-25 องศา เป็น สถานที่ ที่มีถึง สี่ฤดู1959317_424465457699214_1021942531_n ในหนึ่งวัน ได้รับการบันทึกจาก guinness world ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 โดยมีความยาว 5,042 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.00 น.   นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน นอนเนื๊อก ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของเวียดนาม และเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษหลายชั่วอายุ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ประติมากรรมหินอ่อนเล็ก – ใหญ่ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือก ชม เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมือหลวงเก่าเว้และ แวะช๊อปปิ้งที่ตลาดดงบาเพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกนานาชนิด เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน และยังมีสุราเพิ่มพลังสูตรกษัตริย์ มิงหมาง อันเลื่องชื่อ…

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (8) ที่ภัตตาคารRoyal Park เมนูอาหารฮ่องเต้   จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกรในแม่น้ำเฮือง (แม่น้ำหอม) เพื่อชมDSC00206บรรยากาศยามค่ำคืน พร้อมมีดนตรีพื้นเมืองเวียดนามขับกล่อมตลอดการล่องเรือแล้วลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวเว้…หลังจากนั้นกลับโรงแรมที่พัก Mondial Hotel 04 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อน หรือท่องเมืองเว้ยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่ 4    เว้ – ลาวบาว – สวันเขต- มุกดาหาร                                      

05.00 น.   บริการอาหารเช้าที่ที่พัก (9)

06.00 น.   อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao โดยเส้นทางหมายเลข 9 ดานลาวบาว

10.00 น.   ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนอำลาเวียดนามสู่สวันเขต ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ด่านลาวบาว

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(10) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวันเขต

15.00 น.   ถึงด่านสวันเขต ผ่านด่านตรวจคนเข้าออกเมืองของลาว จากนั้นข้ามแดนกลับประเทศไทย

16.00 น.   ถึงมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ

19.00 น.   ถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ  40 ท่าน ราคา 8,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

– รถปรับอากาศ

– โรงแรมที่พักมาตรฐาน 3 คืน ตามโปรแกรม

– อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

– ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่บะบุในโปรแกรม

– มัคคุเทศก์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

– ค่าดำเนินเอกสารผ่านด่าน สปป.ลาว และ เวียดนาม

– ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1 ล้านบาท/คน  ค่ารักษาพยาล 500,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– วีซ่าเข้า สปป.ลาว และเวียดนาม  สำหรับชาวต่างชาติ

– การบริการ อื่น ๆ เช่น  ซักผ้า  โทรศัพท์  หรือทิปให้กับพนักงานต้อนรับ และพนักงานโรงแรม

– ค่าอาหารนอกเหนือในโปรแกรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มิกเซอร์ต่างๆ

– ค่าทิปไกด์ ลาว เวียดนาม พนักงานขับรถ (แล้วแต่น้ำใจลูกค้า)

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เอกสารในการที่ต้องใช้ คือ  หนังสือเดินทาง passport  ที่มีอายุเหลือ  6 เดือน

ทีชเชอร์ออนทัวร์ขอเก็บหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อน 20 วัน

หมายเหตุ            ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสมโดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์  เลขที่บัญชี 974-0-03501-0