272014Feb
เวียดนามใต้ 6วัน5คืน

เวียดนามใต้ 6วัน5คืน

วันที่ 1  จุดนัดหมาย – ปากเซ

…………..    คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 : PAKSE – GIALAI 

08.00 น.     รับคณะที่ด่านปากเซ   และนำคณะมุ่งตรงสู่เมืองยาลาย ของประเทศเวียดนาม  ผ่านเทือกเขาอันสวยงาม  ถึงด่าน ปออี๊ พิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  เสร็จแล้วออกเดินทางต่อไปยังด่านคอนตูม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางต่อพักที่คอนตูม  18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  เข้าโรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันที่ 3 : KONTUM – PLEIKU – BUON MA THUOC – DALAT 

 07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   ออกเดินทางผ่านเมืองคอนตูม เปกรู เยี่ยมชม หมู่บ้านชาวเขา  โบสถ์ คริสต์ และทะเลสาบเพลกู   และออกเดินทางต่อไป  บูนมาถวกหรือเมืองดั๊กลั๊ก

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น  เช้าพักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว   ที่เมืองบูนมาถวก  ดั๊กลั๊ก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : DALAT – SAIGON 

07.00 น.     อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เดินทางสู่โฮจิมินห์ซิตี้  นำคณะเยี่ยมชมถนนดงเคย อันเป็นถนนย่านการค้าอันพลุกพล่านเคยถูกเรียกว่าถูโดหรือเมืองหลวงนั่นเอง เมื่อก่อนปี 2518. ได้รับการพัฒนาจากย่านซอมซ่อ กลายมาเป็นถนนหรูหราที่มีร้านขายเสื้อผ้าของนักออกแบบชื่อดัง นาฬิกาข้อมือ และน้ำหอม และย่าน  จัตุรัสโฮจิมินห์ที่มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ในบทบาทของลุงผู้เป็นที่รักของเด็ก ๆ ทุกคน ใกล้กับโรงแรมเร็กซ์โฮเต็ล  ในคืนสุดสัปดาห์จัตุรัสแห่งนี้จะหนาแน่นไปด้วยคนหนุ่มสาว  พ่อแม่ลูก และพวกหาเช้ากินค่ำที่พยายามขายของที่ระลึกกับนักท่องเที่ยว  มีบริการสามล้อนั่งชมบรรยากาศของไซง่อนยามค่ำคืนโรงละครแห่งชาติ.ซึ่งตั้งตระหง่านดูสวยงามหันหน้าออกทางโรงแรมคาราเวลและถนนดงเคย. พิพิธภัณฑ์สงครามมีการนำสิ่งของเพื่อจัดแสดงให้ได้ชม อาทิเช่น  รถถังอเมริกา อาวุธของทหารราบ ภาพถ่ายการกระทำทารุณในสงครามเวียดนามของพวกทหารอเมริกัน  และเครื่องกิโยตินดั้งเดิมของฝรั่งเศสที่ถูกนำมาใช้ที่เวียดนามในศตรวรรษที่  20  เครื่องประหารนี้ถูกนำมาใช้มากในช่วงปี ค.ศ. 1959 – 1960. โบสถ์ฮาร์สเตอร์ดาร์ม  ซี่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่และสวยงามตั้งอยู่ในกลางเมืองไซง่อน  หรืออีกชื่อหนึ่งชาวเวียดนามเรียกว่า  หย่า เถ่อ ดึ๊ก บ่า  หรือโบสถ์เจ้าแม่

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน    หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชม  ตลาดใหญ่ เจอะเลิ้น ซึ่งเป็นไชน่าทาวน์ของเมืองไซง่อนเดิมเคยเป็นเมืองลูกที่แยกเป็นอีกเมืองหนึ่ง แต่ปัจจุบันอยู่ในตำบลที่ห้าของเมือง  กลางเมืองโซง่อน  ตลาดบิ่นเติย ศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางเมือง และวัดเทียนเหม่าอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ หรือที่เรียกกันว่าจั่วบ่า  เป็นวัดจีนสร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือโดยชาวพุทธกวางตุ้ง  และที่แห่งนี้มักมีสตรีเข้าไปสักการะบ่อย ๆ ส่วนใหญ่แล้วมักนำเครื่องเซ่นไปถวายไว้บนแท่นบูชาของสตรีแห่งสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นสามองค์ของเทียนเห่า  ตั้งอยู่ด้านหลังของวัด มีการเผากระดาษแก้บนในเตาใหญ่ทางขวามือของแท่นบูชา  ในบรรดาแท่นบูชาอื่น ๆ นั้นมีอยู่แท่นหนึ่งที่สร้างอุทิศให้กับการคุ้มครองสตรีและเด็กทารกที่เกิดใหม่ ส่วนอีกแท่นหนึ่งสร้างอุทิศให้แก่สตรีที่เป็นหมันหรือหญิงที่ไม่สามารถมีบุตรได้  รูปปั้นกระเบื้องเคลือบ และเรือจำลองที่เตือนให้ระลึกถึงการเดินทางมาถึงของชาวจีนจากกวางตุ้ง นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้….

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น  …และกลับโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : SAIGON – DALAT 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก  เสร็จแล้วนำคณะออกเดินทางไปยังเมืองดาลาด

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 น.     ถึงเมืองดาลาด   เข้าโรงแรมที่พักในเมืองดาลาด…   รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำคณะ  จับจ่ายซื้อของที่ตลาดดาลาด…พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : DALAT – KONTUM 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก….  ดาลาดเป็นเมืองที่มีอากาศอันเย็นสบาย และเป็นเมืองแห่งความรัก เป็นแหล่งสันโดษที่เขียวชะอุ่มและเย็นสบายตลอดทั้งปีจนได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม  นำคณะเยี่ยมชมทะเลสาบซวนเฮืองซึ่งก่อนนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟของเมืองในสมัยอาณานิคมตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของเมือง เนินเขาเตี้ย ๆบ้านพักตากอากาศ และป่าสนที่อยู่รายรอบนับเป็นภาพที่น่าชมมากทีเดียว  น้ำที่นี่จะมีสี่แดงขุ่นตลอดทั้งปี เนื่องจากไหล่เขาโดยรอบปราศจากต้นไม้ใหญ่จึงถูกกัดเซาะลงมา ในบริเวณสวนสาธารณะจะมีรถม้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว สวนดอกไม้อันสวยงามดาลาด…

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน…  ออกเดินทางต่อไปยังคอนตูม   ถึงคอนตูม เข้าโรงแรมที่พัก  ระดับ 4 ดาว

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น..พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 : KONTUM – PAKSE

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก   นำคณะออกเดินทางไปปากเซ  สสป.ลาว  ซึงจะผ่านเส้นทางธรรมชาติอันสวยงาม

12.00 น.     รับประทานอาหารระหว่างทาง…  ออกเดินทางต่อไปปากเซ  ส่งคณะที่ด่านปากเซ  สปป.ลาว

……….        เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ                 40 ท่าน   ราคา  13,900 บาท / ท่าน 

                                   (40 ท่าน  ราคา 12,900 บาท/ ท่าน  พักโรงแรม 3 ดาว )

อัตราค่าบริการนี้รวม

– รถปรับอากาศ

– โรงแรมตามโปรแกรม  พร้อมอาหารเช้า

– อาหารตามโปรแกรม

– ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

– มัคคุเทศก์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

– ค่าดำเนินเอกสารผ่านด่าน สปป.ลาว และ เวียดนาม

– น้ำดื่มตลอดเส้นทาง + ผ้าเย็น
– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท(ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– วีซ่าเข้า สปป.ลาว และเวียดนาม  สำหรับชาวต่างชาติ

– การบริการ อื่น ๆ เช่น  ซักผ้า  โทรศัพท์  หรือทิปให้กับพนักงานต้อนรับ และพนักงานโรงแรม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ (กรณีขอใบกำกับภาษี) ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ

       กลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ  50  เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ   ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก