จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน
จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

วันที่ 1 : อุบลฯ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 19.00 น.   ทีมงานทิชเชอร์ออนทัวร์ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ไปรับคณะ 21.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ  จุดนัดหมาย อ.พอบูลฯ ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ...

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง 23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น...

บาหลี มหาบุโรพุทธโท 5วัน4คืน
บาหลี มหาบุโรพุทธโท 5วัน4คืน

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง...

เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน
เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

วันที่ 1 อุบล – นครพนม -ลาว-เวียดนามเมืองวินห์ 03.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี จุดที่2 ศาลหลักเมืองอุบล ออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร 06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ จ.มุกดาหาร (มื้อที่1)...

กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน
กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-ปราสาทบายน-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ องค์เจกองค์จอม วัน 1        ช่องชายแดน– เสียมเรียบ ( /L/D)       08.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เสียมเรียบ 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ...

สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน
สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1    มุกดาหาร – พระธาตุอิงฮัง – อนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหาร – ตลาดท่าเรือ – ร้านปลอดภาษี ดาวเรือง – ตลาดสะหวังไชย 07.00 น.    รับคณะที่จุดนัดหมาย และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 08.00...

ฮ่องกง  เซินเจิ้น จูไห่  มาเก๊า  4วัน 3คืน
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

สัมผัสประสบการณืเที่ยว 4 เมือง พร้อมช๊อปปิ้งแบบจุใจ กำหนดการเดินทาง 21-24 ส.ค.58 นี้ วัน 21 ส.ค.58     กรุงเทพฯ  –  ฮ่องกง –  เซินเจิ้น –  OCT WATER  SHOW                     ...

กัมพูชา 3 วัน 2คืน
กัมพูชา 3 วัน 2คืน

โปรแกรม เขมร 3  วัน 2  คืน  (อาหาร 8 มื้อ ) นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์-ทะเลสาบ วันที1 ช่องชายแดน –เสียมเรียบ                                                                                                                                                     07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (1) 08.00...

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน
ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน  พักหาดใหญ่ 1คืน ลังกาวี 2คืน เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ วันที่ 26 เม.ย.59  อุบลฯ-กรุงเทพ 21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ...

หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน  5 วัน 4  คืน
หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน

หลวงพระบาง  เชียงขวาง – วังเวียง  ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4  คืน ** หลวงพระบาง 2 คืน นอนเชียงขวางและวังเวียง 1 คืน** วันที่ 1 หนองคาย –...

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน
มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน เก็นติ้งไอแลนด์ มะละกา กำหนดการเดินทาง           วันที่ 10-13 ธันวาคม2557 ราคา  23,900  บาท(อาหาร 8  มื้อ) วันที่ 9  ธ.ค. 57        กันทรารมย์ –...

เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน
เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน

ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน เวียดนามเหนือ อ่าว ฮาลอง เบย์ วันที่ 1   สุวรรณภูมิ-ฮานอย – วิหารวรรณกรรม 05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 07.00 น.  ขึ้นเครื่อง สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่…… 08.30 น. ...

จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน
จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2557 อุบลฯ-เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็นเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา เชิญท่านสัมผัสเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ้งกับวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม ชมการแสดงวัฒนธรรมพาราณสี ตระการตา อลังการด้วย แสง สี เสียง การโชว์เสือและสิงห์โต ตลอดจนชมนกยูงแสนรู้เป็นพันๆ นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ...

หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

โปรแกรม เวียงจันทน์  วังเวียง หลวงพระบาง  3 วัน  2 คืน วันที่ 1  หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-กาสี-พูคูน-กิ่วกะจำ- เชียงเงิน-หลวงพระบาง ………       ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP  บริการ ขนม น้ำดื่ม ผ้าเย็น...

เวียดนามใต้ 6วัน5คืน
เวียดนามใต้ 6วัน5คืน

วันที่ 1  จุดนัดหมาย – ปากเซ …………..    คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่ 2 : PAKSE – GIALAI  08.00 น.     รับคณะที่ด่านปากเซ   และนำคณะมุ่งตรงสู่เมืองยาลาย ของประเทศเวียดนาม ...

เที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน นมัสการ 3 ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
เที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน นมัสการ 3 ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

ท่องเที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน  (รับ-ส่ง อุบลฯ) นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์  ณ เมืองหงสาวดี (1...

เที่ยวเกาหลี  6 วัน  5 คืน ชมดอกซากุระบาน
เที่ยวเกาหลี 6 วัน 5 คืน ชมดอกซากุระบาน

ท่องเที่ยวเกาหลี  6  วัน  5  คืน โซล ชมดอกซากุระบาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระราชวังเคียงบ็อคLa Provence Village เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง กิมจิแลนด์โซลทาวเวอร์    ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดทงแดมุนและเมียงดง โปรแกรมเดือน เมษายน วันที่  1...

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์  4 วัน 3คืน
เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน

โปรแกรมเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ชม Fantasy Park วันที่ 1      อุบล -มุกดาหาร–สวันเขต–ลาวบาว-อุโมงค์วินห์ มอค – เว้   ………น.    คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ...

เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน
เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เชิญท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนhangjiang ประเทศมาเลเซีย และการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง-โยโฮบารูห์-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง( 6 วัน 5 คืน ) เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยววังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย