262013Dec
โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม วังเวียง-เวียงจันทน์  3 วัน 2  คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 5 – 7 ธันวามคม 57


โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์  3 วัน 2  คืน

วันที่ 1 จุดนัดพบ -เวียงจันทน์-วังเวียง

…………… ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ  VIP  มีพนักงานทัวร์  คอยดูแลตลอด การเดินทาง  น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

06.00 น.   ถึง จ.หนองคาย เชิญทุกท่านทำภารภิจส่วนตัวที่วัดโพธิ์ชัย ตามอัธยาศัย  (มีห้องน้ำผู้หญิง 20 ห้อง ชาย 20ห้อง)

07.ooน.   นำคณะไปรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ร้านอาหารแบบเวียดนาม ประเภท ไข่กระทะ ข้าวต้มข้าว ขนมปังยัดใส้ ชา/กาแฟ ที่ร้านครัวแม่แป๊ด

08.30 น.   เปลี่ยนเป็นรถบัสลาว 45 ที่นั่ง  นำท่านออกเดินทางจาก ตม.หนองคายผ่านด่านตม.ไทย-ลาว  เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์  ออกนอก เขต ตามเส้นทาง ถนน 13 เหนือ มุ่งหน้าไปเมืองวังเวียงฯตลอดสองข้างทาง ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของพี่น้องชาวลาว ใช้เวลาประมาณการเดินทาง 3-4 ช.ม. จากเวียงจันทน์

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่าวังเวียงฯอาหารที่นี่อร่อย มีชื่อในวังเวียง

13.30 น.   นำท่านเดินทางเข้าสู่วังเวียงฯรีสอร์ท  เดินข้ามสะพานเข้าสู่ทาง ขึ้นถ้ำจัง ชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำ จินตนาการเป็นรูปต่าง เช่น พญานาค, พระบิณฑบาต ไหหิน เป็นต้นบนถ้ำยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด อีกด้วย จากนั้นลงมาด้านล่างของถ้ำมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติให้ทุกท่านได้ลงเล่น ชาววังเวียงบอกเล่าว่า ใครที่ได้อาบน้ำแร่ จะช่วยรักษาโรค เชิญท่านลงอาบน้ำแร่ได้ตามสะดวก จะใช้เวลา 1 ช.ม.ครึ่ง ที่จะอยู่บริเวณนี้…

15.30 น.   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูอ่างคำ หรือ เทียบเท่า เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย ชมเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศสวยงาม นาม กุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลตัดผ่านในตัวเมืองสองฟากฝั่ง ในช่วงน้ำหลาก ชาวต่างชาติ ชอบเล่นน้ำ ล่องเรือมากบางครั้งยังมุดถ้ำ ดำน้ำล่องเรือยาง อย่างสนุกบรรยากาศติดน้ำซอง ชมภูเขา ทางขึ้นถ้ำ สวยงามยิ่งนัก อยู่หน้าโรงแรมมีตลาดผ้าให้เดินช้อปปิ้ง  (ท่านสามารถล่องเรือชมธรรมชาติได้ที่นี่ เรือ 1 ลำ นั่งได้เพียง 2 ท่าน ราคา ลำละ 320บาท) ล่องเรือแคนนู ประมาณ 7-8 ก.ม. ราคาประมาณ 400/ท่าน  ไม่รวมในค่าทัวร์)

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะท่องราตรียามค่ำคืน เมืองวังเวียง ซึ่งมีร้าน เหล้า เบียร์ มากมาย และมีชาวต่างชาติมาใช้บริการ เป็นส่วนใหญ่

วันที่ 2    วังเวียง-เวียงจันทน์

08.00 น.  หลังอาหารเช้า(มื้อที่ 4) เก็บสำภาระออกเดินทาง สู่เวียงจันทน์  ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชาวประมง ตลาดแพปลา แวะซื้อของฝาก ปลาแห้ง ส้มปลา,ปลาแห้ง, จากนั้นมุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์

12.00 น.   ถึงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น.  นำท่านเข้านมัสการเจ้าแม่สีหลักเมือง วัดศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว

14.30 น.   นำท่านช้อปปิ้งที่ เวียงจันทน์เซนเตอร์  กระเป๋าก็อปปี้ โทรศัพท์ เกรดเอ จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม สีสะหวาด หรือเทียบเท่า

18.00 น.   เข้ารับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม(มื้อที่ 6)  พร้อมร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ

21.00 น.   จากนั้น  จะท่องราตรี หรือจะพักผ่อนก็ตามอัธยาศัย

วันที่ 3  หนองคาย

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสำภาระ เตรียมตัวเดินทาง

08.00 น.   นำท่านเข้านมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ด้านหน้าคืออนุสาวรีย์พระเจ้าไชย เชษฐาธิราชและหอธรรมสภา  จากนั้น แวะศูนย์หัตกรรมเครื่องเงิน  เลือกซื้อ สินค้าเครื่องเงิน ผ้าไหมของที่ระลึก

11.00 น.   จากนั้นนำท่านเข้าชม หอประตูชัย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นหอสูงประมาณตึก 7 ชั้น บนสุดคือจุดชมวิว รอบๆ เวียงจันทน์ เป็นศิลปะลาว-ฝรั่งเศส  บริเวณลานด้านหน้ามี น้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลง ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก

12:00 น.    ถึงด่าน.ลาว ระหว่างรอเอกสาร เชิญท่าน ช้อปปิ้ง สินค้า ปลอดภาษีที่ร้าน ดิวตี้ฟรี เช่น เหล้าไวน์ บุหรี่

14:00 น.    จากนั้น นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพ ลาวไทย กลับสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรมอาจมีการคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่นั้นๆ***

อัตราค่าบริการ  จำนวน 45 ท่าน  ราคา 5,900 บาท/ท่าน


(เด็กต่ำกว่า 11  ปีราคา  70 % ในราคาผู้ใหญ่  11 ปีขึ้นไปราคาเท่ากับผู้ใหญ่ )

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

– ค่าบัตรผ่านแดน

– ค่าภาษีเข้าเมือง นอกเขต

– ค่ารถนำเที่ยวลาว

– ค่าไกด์ –ลาว

– ค่าชมสถานที่

– ค่าอาหาร ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

– ค่าที่พักเวียงจันทน์ 1 คืน วังเวียง 1 คืน  (ห้องละ 2 ท่าน)

– บริการน้ำดื่ม+ผ้าเย็น +น้ำอัดลม+ลูกอม และขนมว่าง  ตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท (ตาม พรบ.การท่องเที่ยว)

*เอกสาร – พาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประปรชาชน  (ส่งสำเนาหน้าแรก ล่วงหน้า 10 วัน)

บัตรประชาชน  ชื่อ นามสกุล เลข 13 หลัก  (เด็กใช้รูปถ่ายด้วย   ผู้ใหญ่ไม่ต้อง)

ราคานี้จะต้องไม่เดินทางตรงช่วงเทศกาล

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์  ก่อนเดินทาง 20 วัน

                                                        บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0