262014Feb
ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

โปรแกรม ชะอำ-หัวหิน 3 วัน 2 คืน วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี 20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ ชะอา-หัวหิน วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า……..(มื้อที่ 1 ) 10.30 น.  แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเขาย้อย 13.00 น.  นำท่านเดินทางไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 13.30 น.  เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรักและความหวัง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นสถานที่แปรพระราชฐานในรัชกาลที่ 6 14.30 น.  เดินทางเข้าสู่ทีพัก ที่ คุ้งกะพง รีสอร์ท…

Read More
212014Feb
เที่ยวลาวใต้ 3วัน2คืน

เที่ยวลาวใต้ 3วัน2คืน

โปรแกรมที่ 1 ปากเซ –คอนพะเพ็ง –วัดหลวง-น้ำตกอีตู้–  น้ำตกตาดเยือง –   น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกผาส้วม –ตลาดดาวเรือง- ช่องเม็ก                3  วัน  2  คืน  อาหาร  8  มื้อ วันที่ 1    ช่องเม็ก – ปากเซ  – น้ำตกคอนพะเพ็ง-วัดหลวง   06.00น.  รอท่านที่จุดนัดพบ  ด้วยรถบัส  VIP  ที่เรารอรับท่าน 07.00น   รับประทานอาหารมื้อเช้าที่  อ. สิรินธร (1) 08.00น.  ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กไทย – ลาว  ผ่านพิธีการทำบัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.) สู่ สปป. ลาว 09.30น.  นำท่านเดินทางสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสักเมืองใหญ่ อันดับ…

Read More
202014Feb
ล่องแพเมืองกาญ-ชะอำ

ล่องแพเมืองกาญ-ชะอำ

ล่องแพเมืองกาญ แล้วไปเล่นน้ำทะเลหาดทรายขาวที่ชะอำ พร้อมรับประทานอาหารเย็นซีฟู๊ดริมทะเล!! วันที่ 1       อุบล-กาญจนบุรี ……….น.    ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถปรับอากาศ  VIP  ไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง  พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย วันที่  2      นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์-น้ำตกเอราวัณ-ล่องกาญจนบุรี 05.00 น.    ถึงกาญจนบุรี  ทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยที่ตลาดแม่บัวคำ(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 06.15 น.    นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ชมบรรยากาศที่สวยงามสองข้างทางที่มีประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟ ที่ยาวนาน 10.00 น.    นำท่านชมเขื่อนศรีนครินทร์ 11.00 น.    ชมน้ำตกเอราวัณ 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกเอราวัณ(อาหารมื้อที่ 1) 13.00 น.    เดินทางเข้าเมืองกาญจนบุรีชมสุสานทหารสัมพันธมิตร  ชมวัดถ้ำเสือ 16.00 น.    ล่องแพน้องเนยชมความงามของแม่น้ำแควน้อยรับประทานอาหาร(อาหารมื้อที่ 2)  บนแพมีราตรีสัมพันธ์  (คาราโอเกะ) 20.00 น.    พักที่แพน้องเนย  พักผ่อน ตามอัธยาศัย วันที่ 3       กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ 06.00 น.   …

Read More
182014Jan
เที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน นมัสการ 3 ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

เที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน นมัสการ 3 ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

ท่องเที่ยวพม่า 5 วัน 4 คืน  (รับ-ส่ง อุบลฯ) นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์  ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดีระดับ 5 ดาว  พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน วันที่ 1 :  อุบลราชธานี-สนามบินดอนเมือง 14.00 น.    ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง สนามบินดอนเมือง…

Read More
182014Jan
เที่ยวเกาหลี  6 วัน  5 คืน ชมดอกซากุระบาน

เที่ยวเกาหลี 6 วัน 5 คืน ชมดอกซากุระบาน

ท่องเที่ยวเกาหลี  6  วัน  5  คืน โซล ชมดอกซากุระบาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระราชวังเคียงบ็อคLa Provence Village เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง กิมจิแลนด์โซลทาวเวอร์    ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดทงแดมุนและเมียงดง โปรแกรมเดือน เมษายน วันที่  1 อุบลฯ – กรุงเทพฯ 10.00           ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ  VIP   มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง  น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย( อาหารกลางวัน-เย็น ) 21.00           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ……………..โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก วันที่ 2      กรุงเทพฯ-อินชอน-หมู่บ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง  00.10           บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่…………บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 07.30           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2…

Read More
182014Jan
เวียดนามกลาง บานาฮิลล์  4 วัน 3คืน

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน

โปรแกรมเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ชม Fantasy Park วันที่ 1      อุบล -มุกดาหาร–สวันเขต–ลาวบาว-อุโมงค์วินห์ มอค – เว้   ………น.    คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ. อุบล  ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร 07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ธารจินดารีสอร์ท 08.00 น.    รับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่งสปป. ลาว- เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 9(ระยะทาง 250 กม. ในลาว) ผ่านแดนสวรรค์ผ่านแม่น้ำเซบั้งไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโนสะหวัน 12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคารนางคำเหย 13.00 น.    เดินทางต่อสู่แดนสวรรค์ (ลาว) ด่านลาวบ๋าว หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง…

Read More
262013Dec
เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เชิญท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนhangjiang ประเทศมาเลเซีย และการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง-โยโฮบารูห์-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง( 6 วัน 5 คืน ) เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

อ่านต่อ
262013Dec
โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยววังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

Read More
162013Aug
เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวลาวใต้ ปากเซ,คอนพะเพ็ง,น้ำตกตาดเยือง,น้ำตกตาดฟาน,น้ำตกผาส้วม,ตลาดดาวเรือง,ช่องเม็ก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ

Read More
82013Aug

ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวชมเที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน ชมความสวยงามพระราชวังไดโนย, วัดเทียนมู่ไปไหว้ สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมความสูง 64 เมตร ล่องเรือมังกรฟังเพลงพื้นเมืองชม ความสวยงามใน ยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม ช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย เข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน

Read More
82013Aug

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 6วัน 5คืน

ตามรอยภาพยนต์ “กวน-มึน-โฮ” และซีรี่ย์เกาหลียอดฮิต “Winter Love Song” โรงถ่ายภาพยนต์ แดจังกึม “เกาะนามิ” สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นหลากหลายที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่ง

Read More