262013Dec
เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เชิญท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนhangjiang ประเทศมาเลเซีย และการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง-โยโฮบารูห์-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง( 6 วัน 5 คืน ) เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

อ่านต่อ
262013Dec
โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยววังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

Read More
162013Aug
เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวลาวใต้ ปากเซ,คอนพะเพ็ง,น้ำตกตาดเยือง,น้ำตกตาดฟาน,น้ำตกผาส้วม,ตลาดดาวเรือง,ช่องเม็ก 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ

Read More