22019Jun
โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด  2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 :  อุบลราชธานี – ตราด 16.00 น.   ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง จ.ตราดโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม น้ำดื่ม  ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ  ตามอัธยาศัย 05.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านแม่วรรณา (มื้อที่ 1) จันทบุรี (พร้อมทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า) 07.00 น.    ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด พาคณะไปชมหาดทรายดำ วันที่ 2 :ตราด-หาดทรายดำ-เกาะช้าง 08.30 น.    ถึงหาดทรายดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์ 09.30 น. …

Read More
92016Jan
ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – ภูเก็ต           (อาหารเที่ยง,เย็น) 06.30น.             คณะพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง พร้อมเดินทางสู่ ไข่มุกแห่งอันดามัน(ภูเก็ต) 11.00 น.             รับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระทอง หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดพระผุดวัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน เที่ยง                   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร บ่าย                    นำท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า มีลักษณะ เป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงราย สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน เย็น                    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร นำท่านเชคอินโรงแรมหนุกดี  หาดกะตะน้อย  อิสระเที่ยวชมยามราตรีบริเวณใกล้เคียง วันที่สอง          …

Read More
22015Sep
โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1  โขงเจียม -จุดชมวิวแม่น้ำสองสี-อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ –เสาเฉลียง-ผาแต้ม     09.00 น.   รับคณะที่……………….ออกเดินทางไปยัง โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล(โขงสีปูน มูลสีคราม) จากนั้นไปอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะไปชมสะพานแขวน เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะทั้งสองข้าง โครงสร้างเป็นเหล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ ยาวประมาณข้างละ295 เมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนือแก่งตะนะ และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะได้อย่างเพลิดเพลิน จากนั้นไปนมัสการหลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดังที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งมรณภาพไปกว่า 20 ปีแล้ว แต่สังขารยังไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว 12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (1) 13.00 น.   จากนั้นออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า  300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียน สีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย แวะเที่ยว เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหินตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในแผ่นดินขนาดใหญ่ ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว 17.00 น.   Check in เข้าที่พัก 18.00 น.   รับประทานอหารเย็น (2) หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  วันที่…

Read More
22015Sep
เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี 20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถปรับอากาศ VIP  โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น น้ำดื่ม  พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – Swiss Sheep Farm – โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) พร้อมทำภารกิจส่วนตัว 08.00 น.  พาท่านไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรีมีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐาน พระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก 10.00 น.  พาทุกท่านไปชมและให้อาหารแกะที่…

Read More
22015Sep
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 2 วัน 1 คืน วันที่ 1 อุบลฯ- จันทบุรี 18.00 น.   รับคณะที่จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ จ.จันทบุรี บริการขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะ ตามอัธาศัย วันที่ 2  จันทบุรี – น้ำตกพริ้ว – วัดเขาสุกิม- อ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร แม่วรรณนา จ.จันทบุรี  พร้อมทำภารกิจส่วนตัว 08.00 น.  ออกเดินทางสู่น้ำตกชื่อดังของจันทบุรี น้ำตกพริ้ว ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามากมาย  ชุ่มช่ำกับสายน้ำเย็น  จากนั้นไป ชมวัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่…

Read More
252015Apr
ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี – เกาะล้าน – พัทยา  วันที่ 1  อุบลฯ – ชลบุรี 18.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ พัทยา-ชลบุรี โดยรถตู้ พร้อม บริการอาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะ บนรถระหว่างเดินทาง   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย วันที่ 2   ชลบุรี-เกาะล้าน-หาดตาแหวน 06.00  น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) 07..00 น.  เดินทางถึง พัทยา-ชลบุรี นำทุกท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือ แหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือข้ามไปสู่ เกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 08.00 น.   เดินทางถึง เกาะล้าน เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำและดำน้ำ ตามอัธยาศัยภายในเกาะล้าน 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)………………………… 13.00 น….

Read More
272014Feb
เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี

เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี

วันที่ 1 อุบล – ชะอำ ……       คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP มี น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น คาราโอเกะ บริการตลอดการเดินทาง 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 18.00 น.  ถึงชะอำ พร้อมรับประทานอาหารเย็น.  เช็คอินเข้าที่พัก…………… วันที่ 2 ชะอำ-กระบี่ 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 18.00 น.  ถึงกระบี่ พร้อมรับประทานอาหารเย็น  เช็คอินเข้าที่พัก  พั วันที่ 3 กระบี่- อ่าวมาหยา- อ่าวโละซามะ – อ่าวปิ เละ – เกาะพีพีดอน – เกาะไม้ไผ่ 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 08.00 น.  เตรียมพร้อมเพื่อออกเดินทางไปเที่ยว…

Read More
262014Feb
ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

โปรแกรม ชะอำ-หัวหิน 3 วัน 2 คืน วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี 20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ ชะอา-หัวหิน วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า……..(มื้อที่ 1 ) 10.30 น.  แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเขาย้อย 13.00 น.  นำท่านเดินทางไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 13.30 น.  เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรักและความหวัง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นสถานที่แปรพระราชฐานในรัชกาลที่ 6 14.30 น.  เดินทางเข้าสู่ทีพัก ที่ คุ้งกะพง รีสอร์ท…

Read More
202014Feb
ล่องแพเมืองกาญ-ชะอำ

ล่องแพเมืองกาญ-ชะอำ

ล่องแพเมืองกาญ แล้วไปเล่นน้ำทะเลหาดทรายขาวที่ชะอำ พร้อมรับประทานอาหารเย็นซีฟู๊ดริมทะเล!! วันที่ 1       อุบล-กาญจนบุรี ……….น.    ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถปรับอากาศ  VIP  ไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง  พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย วันที่  2      นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์-น้ำตกเอราวัณ-ล่องกาญจนบุรี 05.00 น.    ถึงกาญจนบุรี  ทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยที่ตลาดแม่บัวคำ(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 06.15 น.    นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ชมบรรยากาศที่สวยงามสองข้างทางที่มีประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟ ที่ยาวนาน 10.00 น.    นำท่านชมเขื่อนศรีนครินทร์ 11.00 น.    ชมน้ำตกเอราวัณ 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกเอราวัณ(อาหารมื้อที่ 1) 13.00 น.    เดินทางเข้าเมืองกาญจนบุรีชมสุสานทหารสัมพันธมิตร  ชมวัดถ้ำเสือ 16.00 น.    ล่องแพน้องเนยชมความงามของแม่น้ำแควน้อยรับประทานอาหาร(อาหารมื้อที่ 2)  บนแพมีราตรีสัมพันธ์  (คาราโอเกะ) 20.00 น.    พักที่แพน้องเนย  พักผ่อน ตามอัธยาศัย วันที่ 3       กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ 06.00 น.   …

Read More